Doklad o likvidaci autovraku - potvrzení pro úřad

Potvrzení o převzetí autovraku

Majitelé vozidel nebo jejich oprávnění provozovatelé mají po rozhodnutí ukončení provozu vozidla nebo autovraku povinnost provést jejich ekologickou likvidaci a předat vozidlo do zařízení určeném ke sběru a zpracování autovraků. Provozovatelé těchto zařízení, firmy provozující ekologickou likvidaci autovraků, jsou povinni vystavit majiteli vozidla doklad o likvidaci autovraku, správně dle zákona: "Potvrzení o převzetí autovraku do zařízením ke sběru autovraků", které je zároveň potřebným potvrzením pro úřad při vyřizení odhlášení autovraku z evidence motorových vozidel.

V zákoně je vysloveně uvedeno, že se žádostí o trvalé vyřazení vozidla z registru předloží vlasník motorového nebo přípojného vozidla i doklad o likvidaci vozidla. Zákon také nepřípouští jakoukoliv možnost doklad o likvidaci nahradit jiným dokladem. Potvrzení o převzetí autovraku vystavené provozovatelem zařízení je nutno doložit při podání žádosti o trvalé vyřazení všech úplných nebo neúplných motorových vozidel, které jsou opatřeny registrační značkou a vedeny v registru silničních vozidel.

Zákonná lhůta mezi vyřízením ekologické likvidace, datem kdy bylo auto přijato do sběrny autovraků, a podáním žádosti o vyřazení vozidla z evidence je 10 dní.

Vystavení protokolu o likvidaci a postup dle zákona

 
  • Zákon říká, že všechny povinnosti majitele s vyřízením ekologické likvidace musí být vyřízeny při předání vozidla.
  • Náš technik při přebírání vozidla vždy vystavuje IHNED originální protokol o likvidaci, bez ohledu zda dochází k přebrání autovraku na adrese zákazníka nebo na našem autovrakovišti MILATA.
  • Údaje jsou ihned zadány do online systému MAISOH - systém Ministerstva životního prostředí ČR.
  • Ihned je vygenerováno jedinečné číslo ekologické likvidace IČPS.
  • Pokud je náš technik u zákazníka, probíhá toto zadávání do systému ve spolupráci s naším operátorem.
  • Ve chvíli, kdy je vygenerováno číslo IČPS, vozidlo je v nevratném procesu ekologické likvidace a již nemůže být nikdy navráceno zpět do provozu.
  • Vystavení dokladu je vždy ZDARMA a celý proces trvá cca 15 minut.
  • Originál doklad od nás má několik ochranných prvků, kvůli rizika existence padělků se kterými jsme se již v minulosti setkali.
  • U nás má zákazník 100% jistotu, že jeho autovrak bude řádně ekologicky zlikvidován, že se již nikdy neobjeví na silnici a že následná návštěva úřadu pro vymazání autovraku z evidence bude probíhat s naším dokladem hladce a bez problémů.

>> KONTAKTUJTE NÁS: 607 703 311558 642 172info@milata.cz nebo FORMULÁŘ NEZÁVAZNÉ OBJEDNÁVKY 

 

Kontaktní formulář

 
Údaje označené hvězdičkou (*) jsou povinné.