Co je potřeba k vyřízení ekologické likvidace 

Pro úspěšné vyřízení ekologické likvidace autovraku a získání potřebného protokolu o ekologické likvidaci, potřebujete především fyzicky disponovat daným vozidlem (autovrakem). Musíte mít k tomuto vozu příslušné dokumenty a mít právo (nejčastěji vlastnické) s tímto autovrakem nakládat.

Pokud potřebujete vyřídit ekologickou likvidaci, musíte předat konkrétní autovrak oprávněnému zařízení, které vlastní povolení pro nakládání s autovraky. K tomuto vozidlu musíte mít příslušné doklady a společně s prokázáním Vaší totožnosti musíte doložit, že jste majitelem vozidla nebo osobou, která je pro tento úkon právoplatným majitelem vozu pověřená.

Nezapomínejte: Bez fyzického předání konkrétního autovraku není možné legálně získat potvrzení o jeho likvidaci a zapsat autovrak do informačního systému pro evidenci autovraků (MA ISOH). Bez platného potvrzení o přijetí autovraku k ekologické likvidaci nevyřídíte na úřadě administrativní zrušení vozidla (zápis zániku). A bez vyřízeného zániku vozidla na dopravním inspektorátě nezrušíte povinné ručení u Vaší pojišťovny. Doporučujeme dodržovat ověřený postup likvidace.

Poradíme Vám jaké doklady si připravit a co nezapomenout zařídit.

 

Co potřebuji pro likvidaci autovraku - Nejčastěji

 
 • Vozidlo - ideálně kompletní
 • Technický průkaz od vozidla
 • Doklad totožnosti
 • SPZ od vozu (není nutno pokud jsou např. v depozitu)
 • Klíče od vozidla (není nutno pokud jsou ztraceny)
 • Číslo bankovního účtu, pokud je platba bezhotovostní

 

Potřebné doklady

 

 

Vyřizuje majitel vozidla, fyzická osoba

 • Velký technický průkaz od vozidla
 • Osvědčení o registraci (malý technický průkaz) - v případě, že není k dispozici velký technický průkaz
 • Doklad totožnosti - nejčastěji občanský průkaz

 

Nevyřizuje majitel vozidla, fyzická osoba

 • Velký technický průkaz od vozidla
 • Osvědčení o registraci (malý technický průkaz) - v případě, že není k dispozici velký technický průkaz
 • Doklad totožnosti - nejčastěji občanský průkaz
 • Jednoduchá plná moc VZOR - pověřená osoba zastupuje majitele vozu, který je zapsán v technickém průkaze

 

Firemní vozidlo - vyřizuje majitel nebo jednatel firmy

 • Velký technický průkaz od vozidla
 • Osvědčení o registraci (malý technický průkaz) - v případě, že není k dispozici velký technický průkaz
 • Doklad totožnosti - nejčastěji občanský průkaz
 • Žadatel je fyzická osoba podnikající - Živnostenský list (případně kopie)
 • Žadatel je právnická osoba - Výpis z obchodního rejstříku (případně kopie)
 • Pokud zastupuje majitele nebo jednatele pověřená osoba, pak je nutná jednoduchá plná moc

 

Vozidlo z pozůstalosti - v dědickém řízení

 • Velký technický průkaz od vozidla
 • Osvědčení o registraci (malý technický průkaz) - v případě, že není k dispozici velký technický průkaz
 • Doklad totožnosti - nejčastěji občanský průkaz
 • Dokument o dědickém řízení (usnesení o dědictví) s vlastnickým právem předávající osoby
 • Dokument o dědickém řízení musí být s razítkem nabytí právní moci

 

Vozidlo na leasing

 • Velký technický průkaz od vozidla
 • Osvědčení o registraci (malý technický průkaz) - v případě, že není k dispozici velký technický průkaz
 • Doklad totožnosti - nejčastěji občanský průkaz
 • Leasingová smlouva k nahlédnutí - prokázání ukončení leasignu
 • Jiné doložení ukončení leasingu (záznam v technickém průkaze nebo jiný dokument)

 

Dočasně vyřazené vozidlo - značky v depozitu

 • Velký technický průkaz od vozidla
 • Doklad totožnosti - nejčastěji občanský průkaz
 • Není nutné ukončovat dočasné vyřazení vozidla a vyzvedávat osvědčení o registraci (malý technický průkaz)

 

Zdarma vše vyřídíme

 

Co je dál dobré vědět k ekologické likvidaci vozidla

 

 

Dokumenty a plná moc

 • Předložená plná moc nemusí být úředně ověřená.
 • Plnou moc si náš přebírající technik ponechává, ostatní doklady poskytuje zákazník pouze k nahlédnutí.
 • Více o plné moci k předání autovraku k likvidaci.
 • Jako doklad totožnosti může být kromě občanského průkazu použit pas, řidičský průkaz nebo jiný doklad vydaný příslušným úřadem (např.: povolení k pobytu).
 • Předložený velký technický průkaz musí být originál nebo při ztrátě příslušným úřadem vystavený výpis z karty vozidla.
 • Údaje uvedené v technickém průkaze musí souhlasit s údaji uvedenými na vozidle.
 • Technik přebírající autovrak u zákazníka nebo náš administrativní pracovník si zpravidla pořizuje fotografie (kopie) předložených dokumentů pro případnou pozdější kontrolu a archivaci.

 

Firemní vozidla

 • Pokud je vozidlo k zlikvidování firemní nebo patří jiné organizaci, pak vůz předává osoba oprávněná (majitel, jednatel) nebo osoba pověřená na základě plné moci.
 • U firemních vozidel požadujeme k nahlédnutí originál nebo kopii živnostenského listu (případně výpisu z obchodního rejstříku).

 

Havarovaná a zničená vozidla

 • Vozidla po nehodě, která lze snadno identifikovat, lze je ověřit dle příslušného technického průkazu a další podmínky pro vystavení potvrzení o likvidaci, jsou přijata do zařízení pro zpracování autovraků jako vozidla nehavarovaná.
 • Důležitou podmínkou je jasně čitelné VIN na karoserii (kompletní) a nechybějící motor.
 • Pokud je vozidlo zničeno tak, že neobsahuje VIN nebo je VIN číslo nečitelné, není možné vystavit potvrzení o převzetí autovraku. Příkladem jsou totálně shořelá vozidla z autonehod. 

 

Majitel není zapsán v technickém průkaze

 • V případě, že jméno majitele není uvedeno v technickém průkaze, je přebírajícím technikem požadováno nahlédnutí do jiného dokumentu, který potvrzuje vlastnický vztah k vozidlu. Nejčastěji to bývá kupní smlouva nebo notářský zápis. Přebírající technik si pořizuje fotokopii tohoto dokumentu.

 

Registrační značky (RZ, SPZ)

 • SPZ registrační značky nejsou na vozidle v okamžiku převzetí nutné.
 • Pokud má autovrak SPZ (státní poznávací značky), náš technik Vám je ochotně při předání vozidla demontuje.
 • Při vyřizování odhlášení vozidla na úřadě si náš technik SPZ odváží s potřebnými dokumenty pro vyřízení tohoto úkonu. Toto předání je řádně zaznamenáno do předávacího protokolu.

 

Likvidace autovraku zdarma

 • U kompletních vozidel je ekologická likvidace autovraku a služby spojené s odtahem a ekologickou likvidací bez poplatků.
 • Autovrak můžete předat k sešrotování přímo v provozovně společnosti MILATA (Dobrá u Frýdku-Místku) nebo si objednat bezplatný odvoz vozidla z Vaší adresy.
 • Doklad o převzetí autovraku (likvidační protokol) obdržíte od nás vždy ihned v okamžiku předání vozidla.

 

Vozidlo registrováno v zahraničí

 • K ekologické likvidaci přijímáme také vozidla registrována v zahraničí.
 • Jsme schopni vystavit potvrzení o likvidaci v angličtině a němčině.

 

Důležitá upozornění

 
 • Náš zaměstnanec si s autovrakem neodváží dokumenty od vozidla nebo doklady totožnosti. Zákazník poskytuje tyto doklady pouze k nahlédnutí.
 • Dokumenty od vozidla si technik přebírá pouze v případě, že naše firma vyřizuje za zákazníka zápis zániku vozidla na dopravním úřadě a vyřizuje ukončení povinného ručení u pojišťovny. Toto předání je zaznamenáno v předávacím protokolu.
 • Nikdy nepředávejte autovrak neověřené firmě nebo osobě, u které si nejste 100% jisti, že je oprávněná přebírat autovraky k ekologické likvidaci. Vždy ihned požadujte vystavení platného protokolu o ekologické likvidaci - potvrzení s platným IČPS kódem. 
 • Pozor na platnost všech předkládaných dokladů. Žádný z výše uvedených dokladů nesmí mít promeškanou dobu platnosti a zároveň musí být čitelný.

 

Potřebujete pomoci s ekologickou likvidací? Kontaktujte nás

 
Údaje označené hvězdičkou (*) jsou povinné.


Volejte Po-Ne 8.00-20.00 h. na tel.: +420 607 70 33 11, E-mail: info@milata.cz.

 

Mapa odtahy

Pro autovrak ZDARMA přijedeme. Vše je vyřízeno při předání vozu.

Hodnocení naší firmy

Dlouhodobý průměr hodnocení na Google.com a Firmy.cz.

Ověřené vrakoviště Milata

MILATA s.r.o. je prvním ověřeným provozovatelem eko likvidace pro Severní Moravu a Slezsko.

Likvidace aut Milata od roku 1992