Vyřazení vozidla z registru - Zápis zániku silničního vozidla

Pro trvalé odhlášení vozidla z registru - vyřízení zápisu zániku silničního vozidla je nutná osobní návštěva příslušného dopravního inspektorátu. Tímto úkonem majitel automobilu nebo jiná pověřená osoba provede oficiální administrativní zrušení vozidla.

Pro kladné vyřízení zániku vozidla předloží občan vyplněný formulář: Žádost o vyřazení silničního vozidla z provozu, ukončení vyřazení silničního vozidla z provozu a zápis zániku silničního vozidla.

Nezbytným úkonem před návštěvou dopravního úřadu je předání vozidla nebo autovraku k jeho řádné ekologické likvidaci. Toto předání oprávněné firmě je doloženo vydáním platného protokolu o likvidaci - tzv. Potvrzení o převzetí autovraku do zařízení ke sběru autovraků.

TIP: Zánik vozidla vyřídíme na úřadě za Vás ZDARMA.

 

Doklady k trvalému vyřazení vozidla z evidence

 

Při návštěvě úřadu je nutné předložit:

 • Velký technícký průkaz
 • Malý technický průkaz (osvědčení o registraci vozidla)
 • Registrační značky, tzv. SPZ
 • Doklad o ekologické likvidaci = námi vystavené potvzení o převzetí autovraku
 • Občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti 
 • Vyplněný formulář

Potřebné potvrzení o ekologické likvidaci:

 • Originál doklad vystavujeme ihned při předání vozidla - autovraku
 • Potvrzení může vydávat pouze certifikované autovrakoviště - pověřený zpracovatel 
 • Na originálním dokladu je uveden jedinečný kód IČPS - číslo ekologické likvidace
 • Vystavení potvrzení je dle zákona bez poplatku
 • Celý proces vystavení protokolu a převzetí vozidla trvá cca 20 minut

 

Doklady k vyřazení - Podnikatel nebo firma

 

OSVČ - Živnostník, dle předmětu podnikání

OSVČ navíc předkládají živnostenský list, koncesní listinu nebo osvědčení k výkonu činnosti.

Právnické osoby - Firmy a instituce

Právnické osoby navíc předkládají výpis z obchodního rejstříku. 

 

Zdarma vše vyřídíme

 

Postup trvalého vyřazení vozidla z evidence

 

1. Kontaktujte nás. Provedeme výkup, odtah a ekologickou likvidaci Vašeho vozidla.

2. Vystavíme Vám ihned potvrzení o přijetí autovraku k likvidaci - doklad pro úřad.

3. Majitel vozidla osobně navštíví dopravní úřad, předloží potřebné doklady a podá žádost o zápis zániku.

4. Pracovník registru zapíše zánik vozidla a tuto skutečnost uvede do velkého technického průkazu.

5. Teprve nyní, po ukončení registrace, je možné zrušit povinné ručení u pojišťovny.

 

Návštěva úřadu obce s rozšířenou působností je možná v úředních hodinách také bez objednávky. Vozidlo, které zaniklo, ztrácí technickou způsobilost a jeho technický průkaz je neplatný. Při zániku pracovník registru vozidel odebere registrační značky a malý technický průkaz. Vozidlo zaniklé již nikdy nemůže být znovu zeregistrováno nebo provozováno. Ukončit povinné ručení u pojišťovny lze osobní návštěvou, písemně nebo on-line.

ZDARMA za Vás navštívíme dopravní úřad.

 

Kde odhlásím auto z evidence

 

Majitel automobilu musí pro vyřízení zániku vozidla osobně navštívit kterýkoliv úřad obce s rozšířenou působností. Nejčastěji se jedná o odbor dopravy nebo odbor dopravně správních činností na obecním úřadě, případně magistrátu.

Vůz trvale odhlásíte kdekoliv v ČR, nerozhoduje místo Vašeho trvalého bydlište.

 

Kolik stojí trvalé vyřazení vozidla z registru

 

Vyřízení zápisu zániku silničního vozidla (dříve trvalé vyřazení vozidla z provozu) je bez poplatku. Žádost se vyřizuje na počkání a tento úkon není předmětem správního poplatku.

 

Formulář žádosti zápisu zániku vozidla

 

Žadatel zápisu administrativního zániku vozidla odevzdává vyplněný formulář: Žádost o vyřazení silničního vozidla z provozu, ukončení vyřazení silničního vozidla z provozu a zápis zániku silničního vozidla.

Formulář této žádosti obdrží návštěvník dopravního úřadu na přepážce. Naši zákazníci dostávají tento formulář předem spolu s dokladem o ekologické likvidaci v úhledné složce MILATA. Pokud je autovrak předán k zvrakování přímo ve sběrně na autovrakovišti MILATA, je tento formulář již částečně vyplněn díky elektronickému systému pro příjem autovraků.

Formulář této žádosti nabízíme také ke stažení ZDE

 

Odhlášení vozidla nevyřizuje jeho majitel

 

Je-li majitel vozidla odlišný od žadatele, osoby vyřizující zánik vozidla, pak je nutný souhlas vlastníka k tomuto úkonu - plná moc. Plná moc pro zápis zániku silničního vozidla nemusí být úředně ověřená.

Pokud je automobil registrován na firmu nebo podnikatele, pak osoba vyřizující zánik vozidla musí být k tomuto úkonu ze své pozice oprávněna nebo musí být přislušnou osobou zplnomocněna.  

Plná moc k vyřízení zápisu zániku silničnoho vozidla ke stažení ZDE - připravujeme.

 

Zákonná lhůta pro vyřízení zániku vozidla

 

Vlastník silničního vozidla požádá o zápis zániku vozidla nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy bylo předáno provozovateli zařízení ke sběru autovraků nebo bylo ekologicky zlikvidováno oprávněnou osobu v jiném členském státě.

 

Vozidlo registrováno nebo likvidováno v zahraničí

 

Je-li vozidlo registrováno v zahraničí, je možné provést zápis jeho zániku pouze v zemi jeho registrace. Ekologická likvidace vozidla - předání do zařízení ke sběru autovraků je možné v kterékoliv členské zemi EU. Zpracovatel autovraků MILATA může ke zvrakování přijmout vozidlo registrované v zahraničí. V tomto případě jsme schopni vystavit protokol o likvidaci v anglickém a německém jazyce.

V opačném případě, pokud bylo registrované vozidlo v ČR a ekologicky zlikvidováno v zahraníčí, subjektem ze státu Evropského společenství, pak vlastník vozu předloží doklad o ekologické likvidaci vydaný tímto zahraničním provozovatelem eko likvidace.

Pokud vyřizuje zánik vozidla cizinec, jako doklad totožnosti předloží pas nebo doklad o přechodném/trvalém pobytu. Vždy pouze v originále.

 

Jak zrušit auto a nechat si ho na náhradní díly?

 

Vlastníte autovrak nebo vozidlo, které již nelze dále provozovat a chtěli byste si jej ponechat na náhradní díly? Máte s ním jiné záměry, ale nechcete již za něj platit povinné ručení? Trvale odhlásit auto a nechat si jej na náhradní díly zákon neumožňuje. Pro vyřízení zápisu zániku vozidla musíte doložit, že dané vozidlo bylo ekologicky zlikvidováno. Ekologickou likvidaci vozidel nesmí majitelé vozů provádět sami.

Protokol o ekologické likvidaci - potvrzení o přijetí vozu do sběrny autovraků je nezbytným dokladem k trvalému vyřazení vozidla z registru. Opravnéně autovrakoviště Vám může vydat toto potvrzení pouze v případě, že obdrží kompletní vůz, včetně karoserie s VIN kódem a motorem. Důvodem je zamezit nelegálnímu rozebírání autovraků a znečišťování životního prostředí nebezpečnými odpady.

 

Vozidlo vyřadíme na úřadě za Vás. Kontaktujte nás

 
Údaje označené hvězdičkou (*) jsou povinné.


Volejte Po-Ne 8.00-20.00 h. na tel.: +420 607 70 33 11, E-mail: info@milata.cz.

 

Mapa odtahy

Pro autovrak ZDARMA přijedeme. Vše je vyřízeno při předání vozu.

Hodnocení naší firmy

Dlouhodobý průměr hodnocení na Google.com a Firmy.cz.

Ověřené vrakoviště Milata

MILATA s.r.o. je prvním ověřeným provozovatelem eko likvidace pro Severní Moravu a Slezsko.

Likvidace aut Milata od roku 1992

S podporou MŽP
S podporou Státního fondu ŽP ČR