Vyřazení vozidla z provozu - zápis zániku silničního vozidla

Pro odhlášení vozidla - vyřazení z evidence motorových vozidel je nutná osobní návštěva příslušného dopravního inspektorátu. V jednotlivých městech to může být odbor dopravy na obecním úřadě nebo magistrátu, případně odbor dopravně správních činností. 

Zde majitel vozidla nebo osoba pověřená vyřizuje trvalé vyřazení vozidla z provozu (nyní tzv. zánik vozidla) a vyplňuje formulář: Žádost o vyřazení silničního vozidla z provozu a zápis zániku silničního vozidla

Formulář této žádosti obdrží návštěvník úřadu na přepážce. Naši zákazníci tento formulář dostávají již spolu s protokolem o ekologické likvidaci v naší reklamní složce. Zákazníci, kteří vyřizují ekologickou likvidaci na našem autovrakovišti, mají tento formulář již částečně vyplněn díky elektronickému systému pro příjem autovraků.

 

Co potřebujete k vyřazení z evidence vozidel

 

Při návštěvě úřadu je nutné předložit:

 • Velký technický průkaz 
 • Malý technický průkaz (osvědčení o registraci vozidla)
 • Registrační značky, tzv. SPZ
 • Doklad o ekologické likvidaci - Potvrzení o převzetí autovraku od nás
 • Občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti


Potřebný doklad o ekologické likvidaci

 • Musí vždy vystavit pověřené a certifikované autovrakoviště
 • Seznam oprávněných zpracovatelů naleznete na www.mdcr.cz nebo na www.mzp.cz
 • Originál dokladu musí obdržet zákazník od firmy ihned při předání autovraku k likvidaci
 • Originál dokladu o ekologické likvidaci musí obsahovat jedinečné číslo likvidace - IČPS 
 

Odhlášení vozidla - co Vás může ještě zajímat

 
 • Vyřazení vozidla / autovraku z evidence je bezplatné.
 • Vyřazení probíhá u přepážky, na počkání dle návštěvnosti úřadu, bez objednávky.
 • Vyřizuje-li odhlášení vozidla osoba, která není vlastníkem vozidla, pak k tomuto úkonu potřebuje plnou moc.
 • Pokud je vozidlo registrováno na firmu, pak k občanskému průkazu je nutný živnostenský list nebo výpis z obchodního rejstříku. Doklad musí být v originále nebo v ověřené kopii. Osoba vyřizující zánik vozidla musí být k tomuto úkonu ze své pozice oprávněná nebo musí být příslušnou osobou zplnomocněna. 
 • Pro cizince platí nutnost mít k vyřízení u sebe pas, případně doklad o přechodném/trvalém pobytu (povolení k pobytu). Vždy pouze v originále.  

 

Kontaktní formulář

 
Údaje označené hvězdičkou (*) jsou povinné.


Pošlete nám Vaše dotazy, připomínky nebo nezávaznou poptávku ekologické likvidace. Obratem se s Vámi rádi spojíme.

 

Kam dále