Ekologická likvidace auta bez přítomnosti jeho majitele

Jak zlikvidovat auto bez majitele?

 

Majitel auta, který je zapsán v technickém průkaze, nemusí být přítomen u předání vozidla k ekologické likvidaci. V tomto případě je ovšem nezbytně nutná jednoduchá plná moc. Plná moc nemusí být úředně ověřená.

Autovrak nám k sešrotování může předat kdokoliv, kdo nám spolu s doklady od vozidla a dokladem totožnosti předloží jednoduchou plnou moc. V této plné moci musí být předávající osoba zplnomocněna skutečným vlastníkem vozidla. Plná moc nemusí být notářsky ověřena a může být sepsána ručně.

V ojedinělých případech, kdy nedošlo na registru vozidel k přepisu vozidla na nového majitele, může být k nahlédnutí doložena kupní smlouva.

U odtahu nebo při předání vozu na likvidaci ve sběrně autovraků jako majitelé nemusíte být přítomni. K tomuto úkonu stačí pouze potvrdit souhlas prostřednictvím plné moci. Nicméně vždy musí být vozidlo předáno fyzickou osobou, která je následně zapsána jako osoba předávající autovrak do zařízení pro sběr autovraků. Autovraky bez osobního předání a kontroly dokladů na místě neodvážíme.

 

Firemní vozidlo k zvrakování může předat pověřený zaměstnanec.

 

Firemní automobil na likvidaci

Autovrak patřící firmě nebo jiné organizaci může předat osoba zplnomocněna majitelem nebo jednatelem společnosti. Při předání vozu je k nahlédnutí požadováno předložení výpisu z obchodního rejstříku.

 

Majitel vozidla zemřel

Pokud nemůže být přítomen vlastník vozidla z důvodu úmrtí, je nutné předložit příslušné dokumenty (nejčastěji usnesení o dědictví), které třetí osobu opravňují k manipulaci s pozůstalým vozidlem.

 

Autovrak nepředává jeho majitel

  • Jednoduchá plná moc
  • Není nutné úřední ověření 
  • Lze sepsat ručně nebo si stáhnout a vytisknout náš vzor
  • Plnou moc si ponecháváme k založení
  • Předávající osoba - zmocněnec, vlastník vozidla - zmocnitel
  • U firemních vozidel zplnomocňuje k úkonu majitel nebo jednatel firmy
  • Předávající osoba předloží doklad totožnosti a doklady od vozu

Aby autovrak mohl být přijat na vrakoviště, musí být vždy doložen vlastnický vztah ke konkrétnímu vozidlu.

 

Bezproblémové vyřízení likvidace cizího auta - naše plná moc ke stažení

 

 

Nenašli jste odpověď, kterou hledáte? Kontaktujte nás

 
Údaje označené hvězdičkou (*) jsou povinné.


Volejte Po-Ne 8.00-20.00 h. na tel.: +420 607 70 33 11, E-mail: info@milata.cz.

 

FAQ - Další otázky a odpovědi

 

Mapa odtahy

Pro autovrak ZDARMA přijedeme. Vše je vyřízeno při předání vozu.