Zákonná povinnost majitelů autovraků

Majitelům vozidel a autovraků, kteří se jich chtějí trvale zbavit a vyřídit jejich trvalé vyřazení z evidence motorových vozidel, ukládá zákon povinnost provést jejich ekologickou likvidaci a to na jejich náklady. V praxi to znamená, že majitelé nebo oprávnění provozovatelé musí tato vozidla odevzdávat do sběren autovraků, předat je provozovatelům zákonné ekologické likvidace. Při převzetí autovraku do procesu ekologické likvidace je oprávněnou firmou vystaveno potvrzení: "Potvrzení o převzetí autovraku do zařízením ke sběru autovraků", doklad pro příslušný úřad a jeho odbor dopravy.

Každý vlastník motorového a přípojného vozidla je povinen doložit způsob jeho zániku. Majitel nebo provozovatel vozidla si nemůže autovrak ponechat nebo jej rozebrat na náhradní díly a současně požadovat jeho vyřazení z evidence. U autovraku, který nebyl vyřazen z evidence motorových vozidel (zápis zániku silničního vozidla) není možné ukončit zákonné pojištění motorového vozidla.   

Zákon o odpadech č. 185/2001 Sb. ovlivnil a zpřísnil z pohledu ochrany životního prostředí služby v oblasti likvidace autovraků. Tyto autovraky se tak řadí do kategorie nebezpečných odpadů. Nepouživané vozidlo nebo odstavený autovrak se stává odpadem a každý, kdo se zbavuje takovéhoto automobilu = odpadu je povinnen jej odevzdat pouze osobám, které jsou provozovatelem zařízení ke sběru, výkupu, zpracování, využívání nebo odstranění autovraků. Než k tomuto předání dojde, je vlastník vozidla povinen umístit vozidlo na místo, kde nepoškodí nebo neohrozí životní prostředí ani nenaruší estetický vzhled obce, přírody nebo krajiny.  

 

MILATA - provozovatel schváleného zařízení ke sběru autovraků

 
 • Náklady na ekologickou likvidaci autovraku, na Vaši zákonnou povinnost přebírá firma MILATA.
 • Potvrzení o převzetí autovraku - doklad pro úřad vystavíme bezplatně a ihned v okamžiku předání autovraku.
 • Pokud není možné autovrak dodat do sběrny autovraků - na autovrakoviště, zajistíme jeho bezplatný odvoz nebo odtah.
 • K odevzdání autovraku pro ekologickou likvidaci navíc motivujeme jejich majitele zajímavými finančními bonusy.
 • Ekologicky likvidujeme také vozidla již vyřazená z evidence - zbavit se odpadu legálně a bez následných pokut.
 • Se zpracováním a využitím autovraků máme dlouholeté zkušenosti, odbornost a moderní technologie.
 • Víme, jak co nejšetrněji naložit s vysloužilým automobilem - ochrana životního prostředí je pro nás vysokou prioritou.
 • Jsme oprávněnou firmou s povolením Krajského úřadu Moravskoslezského kraje a s pověřením ke sběru a likvidaci autovraků.
 • Jsme v programu MAISOH Ministerstva životního prostředí ČR - zde naleznete pouze oprávněná autovrakoviště.
 • Máme zřízené a schválené zařízení určené pro tuto činnost - autovrakoviště MILATA v Dobré u Frýdku - Místku.
 • Splňujeme přísná nařízení, provádíme ekologickou likvidaci dle norem a jsme pod neustálým dohledem nejen pracovníků ministerstva.

>> KONTAKTUJTE NÁS: 607 703 311558 642 172info@milata.cz nebo FORMULÁŘ NEZÁVAZNÉ OBJEDNÁVKY 

 

Kontaktní formulář

 
Údaje označené hvězdičkou (*) jsou povinné.


Pošlete nám Vaše dotazy, připomínky nebo nezávaznou poptávku ekologické likvidace. Obratem se s Vámi rádi spojíme.

 

Kam dále