Rychlý a snadný postup ekologické likvidace Vašeho autovraku

Potřebujete se rychle a snadno zbavit autovraku, starého nebo havarovaného vozidla? Vyřídit zákonnou ekologickou likvidaci a nechat vozidlo vyřadit z evidence motorových vozidel? Co je nutné řešit a jak tyto záležitosti vyřídit co nejefektivněji? Jak ještě navíc z toho něco vytěžit? Získat služby zdarma a navíc ještě nějaké finanční prostředky?

Zde Vám v několika stručných bodech uvádíme postup - návod jak na to.

 

1/ Kontaktujte nás

Celým procesem ekologické likvidace autovraku Vás provedeme

 • Zavolejte nám na tel.: +420 607 703 311 nebo pevná linka: +420 558 642 172
 • Pošlete nám email: info@milata.cz
 • Nebo využijte jednoduchý kontaktní formulář, případně formulář nezávazné objednávky, do kterého můžete přidat fotografie Vašeho autovraku na likvidaci a nechat si tak třeba i vypočítat výši finančního bonusu navíc.
 • Stačí nám, když nám na sebe necháte jakýkoliv kontakt a my se Vám co nejdříve ozveme zpět. Můžete nás také prozvonit nebo poslat SMS na tel.: +420 607 703 311
 • Poskytneme Vám potřebné informace, poradíme Vám, vysvětlíme proces ekologické likvidace, odhlášení vozidla na úřadě a zrušení povinného ručení - pojistky u Vaší pojišťovny.

Řešení likvidace ihned, bez objednávky

Návštěva Autovrakoviště MILATA kdykoliv v provozní době 

 • Nechcete se objednávat a potřebujeme vyřešit ekologickou likvidaci autovraku IHNED
 • Pokud můžete, dovezte nám Vaše vozidlo nebo autovrak na naše autovrakoviště v Dobré
 • Provozní doba: Pondělí až Pátek 8.00 - 17.00 h.
 • Ekologická likvidace ZDARMA a BEZ OBJEDNÁVKY
 • Vyřízení likvidace do cca 15 minut
 • Vystavení dokladu o likvidaci, vyplacení finančního bonusu, případně výkupní ceny IHNED
 • Možnost využít aktuální akce: INFORMACE O AKTUALIZACI GARANCE ZDE.
 • Osobní návštěvu autovrakoviště preferujeme také při likvidaci nákladního vozidla nebo větších vozidel a strojů


2/ Co nás zajímá, co potřebujeme o autovraku vědět

Pro vytvoření nabídky, pro naplánování odtahu autovraku 

 • Typ, model a ročník autovraku
 • Jeho aktuální stav a především jeho kompletnost
 • Absence autodílů a jeho částí - důležité pro přijetí do systému ekologické likvidace
 • Pokud důležité části vozidla chybí - hledáme řešení a snažíme se zákazníkovi maximálně vyjít vstříc
 • Místo, kde se autovrak nachází a přístupnost k místu
 • Kdo je vlastník vozidla a kdo jej bude předávat k likvidaci
 • U vybraných autovraků požadujeme zaslání fotografií vozidla pro vytvoření přesné nabídky 
 • Vždy preferujeme telefonickou nebo osobní komunikaci 


3/ Nabídka podmínek a bonusů navíc

Co získáváte zdarma a co za autovrak dostanete navíc

 • Odtah nebo odvoz kompletního autovraku ZDARMA
 • Ekologická likvidace kompletního autovraku ZDARMA
 • U nekompletních autovraků individuální řešení a dohoda
 • Vystavení dokladu o ekologické likvidaci ZDARMA
 • Garance minimálního finančního bonusu INFORMACE O AKTUALIZACI GARANCE ZDE.
 • U nekompletních autovraků individuální nabídka
 • U havarovaných nebo jinak poškozených novějších vozidel od nás nabídka výkupu  
 • Vždy se snažíme nabídnout zákazníkovi nejvyšší možný finanční bonus dle typu a stavu autovraku
 • Vždy preferujeme telefonickou nebo osobní komunikaci 


4/ Naplánování termínu a místa odvozu autovraku

Maximální snaha vyhovět možnostem a potřebám zákazníka

 • Nabídneme Vám nejbližší volné termíny odtahu autovraku z Vaší adresy
 • Vždy se snažíme zákazníkovi maximálně vyhovět
 • Společně vybereme vhodný den, přesný čas, kdy k Vám náš řidič přijede
 • Odtahy autovraků probíhají v době: Pondělí až Pátek 8.00 - 17.00 h.
 • Upřesníme si, v jakém stavu bude autovrak předán
 • Upřesníme si, jaké dokumenty bude mít předávající osoba u sebe
 • Pokud autovrak nepředává jeho majitel, upřesníme si vše ohledně vyřízení plné moci
 • Upřesníme si finanční podmínky předání a případné bonusy od nás navíc
 • Vždy preferujeme telefonickou nebo osobní komunikaci 

 

5/ Realizace odtahu autovraku a vyřízení ekologické likvidace

V domluvený termín přijíždí pro Váš autovrak náš odtahový speciál

 • Autovrak je naložen na odtahové vozidlo a na místě jsou IHNED vybaveny všechny formality
 • Zákazník má připraveny veškeré potřebné dokumenty dle seznamu
 • Náš zaměstnanec vystavuje IHNED potřebný doklad o ekologické likvidaci
 • Zákazník není povinen a nemusí navštívit naši firmu nebo čekat na zaslání potvrzení o likvidaci poštou (takto to neděláme!)
 • Předáním autovraku našemu pracovníkovi musí být dle zákona všechny povinnosti zákazníka s ekologickou likvidací vyřízeny
 • Náš zaměstnanec neinkasuje od zákazníka žádné peníze za odtah, vystavení dokladu nebo za následnou eko likvidaci
 • Silně poškozené a nekompletní autovraky nakládáme za pomocí hydraulické ruky
 • Odtáhneme také 2 a více autovraku najednou, odvezeme také dodávky a jiná užitková vozidla
 • Odtahový technik je Vám ochotem ze vším pomoci, poskytne Vám potřebné informace, sundá vám SPZ registrační značky, případně Vám pomůže se sundáním kol (pokud si je chce zákazník ponechat)
 • Autovrak je nyní v nevratném procesu ekologické likvidace a ta je bez zbytečných odkladů firmou MILATA realizována 
 • Vždy k Vám přijíždí odtahový speciál označený reklamními nápisy MILATA, máme moderní a reprezentativní vozový park 
 

6/ Zákazník osobně navštíví dopravní inspektorát a zruší vozidlo

S potvrzením o ekologické likvidaci od nás - bezproblémové vyřízení zániku auta

 • Osobní návštěva příslušného úřadu - dopravního inspektorátu nebo odboru dopravy
 • Podání žádosti o zrušení vozidla z evidence - vypnění žádosti: Žádost o vyřazení silničního vozidla z provozu a zápis zániku silničního vozidla
 • Co vše potřebujete k vyřazení vozidla z provozu nalezente ZDE.
 • Nezbytným dokladem pro vyřízení je originál doklad o ekologické likvidaci od naší firmy
 • Vyřízení je bez objednávky, na počkání a bezplatně
 • Mezi vyřízením ekologické likvidace vozidla a návštěvou úřadu pro vymazání z evidence je maximální zákonná lhůta 10 dní
 • Majiteli autovraku/vozidla je do velkého technické průkazu potvrzeno zrušení vozidla  


7/ Zrušení povinného ručení vozidla

Návštěva pojišťovny nebo zaslání výpovědi doporučeně

 • Nezapomeňte na poslední krok - zrušení povinného ručení u pojišťovny
 • Zrušení pojistné smlouvy je vždy písemné - vyplnění žádosti: Zánik pojistné smlouvy z důvodu vyřazení vozidla z evidence nebo jiné formy výpovědi
 • Výpověď musí být opatřena vlastnoručním podpisem a doplněna vyžadovanými dokumenty
 • Výpověď je podána osobně na přepážce v pojiš'tovně nebo je zaslána jako doporučené psaní, zůstává potvrzení - ústřižek
 • Nezbytným dokladem v příloze je doklad o vyřazení vozidla z evidence (může být kopie)
 • Pojištění zaníká dnem trvalého vyřazení automobilu z evidence vozidel
 • Po vyřízení ekologické likvidace proto návštěvu dopravního inspektorátu neodkládejte
 • Výpověď pojištění může provést pouze pojistník nebo jiná pověřená osoba s plnou mocí


>>
 DOTAZY a OBJEDNÁVKY: 607 703 311558 642 172info@milata.cz nebo FORMULÁŘ NEZÁVAZNÉ OBJEDNÁVKY